Du mottar ordrebekreftelse for godkjenning

more_gravmon_step2.png

Etter du har bestemt deg for modell og utforming mottar du ordrebekreftelse der det detaljert står hva du har bestilt med alle priser. 

Leveringstiden kommer også frem her. Vedlagt ligger også en skisse av steinen. Dette må du godkjenne før vi setter den i produksjon.