Vi kommer til ditt gravsted og monterer steinen

more_gravmon_step4.png

Vi kommer til ditt gravsted og monterer gravsteinen etter avtalt leveringstid.

Vi håndterer alt av søknader og godkjenninger opp mot kirkeverge og lokale kirkekontor ihht. gjeldende vedtekter.