Vedlikehold av gravstein

er en viktig del av det å stelle et gravsted. Mange er flinke til å plante og luke gravstedet, men ikke glem at gravsteinen også bør få litt stell.
Vi anbefaler at man vasker gravsteinen en til to ganger i året. Helst hver høst og hver vår.

Det finnes mange forskjellige vaske- og rensemidler til formålet, men det viser seg at vann og en litt stiv skrubb er det som skal til for et godt resultat. Om du har en gravstein som er mosegrodd og du vil fjerne mosen fra gravsteinen, kan vi anbefale at du først fjerner så mye av mosen som mulig med en børste, før resten vaskes bort med litt klorin og vann eller lett såpevann.

Erfaring viser at det ofte kan være lurt å vaske en gravstein etter flere dager med regn og fuktig vær. Lav og mose vil da lettere løse seg opp av klorinvann og er lettere å skrubbe bort.

Det er viktig å huske at man aldri skal bruke børster av stål eller andre metaller som kan forårsake rustdannelser og riper. Det er også viktig at man er svært forsiktig når man vasker i nærheten av inskripsjonen eller ornamenter på gravsteinen. Bokstavene og ornamentene er gjerne fylt med gull, sølv eller lakk, og kan fort bli skadet av en børste. Hvis det har begynt å gro mose eller lav i skriften på gravstein, kan man forsiktig forsøke å fjerne dette med et verktøy av hard plast eller tre.

Når det gjelder de helpolerte gravsteinene så vil ikke skitt, mose, sevje etc. feste seg til overflaten og da er det nok å skylle over med rent vann eller tørke over med en fuktig klut.

Steinene med ru/grov/naturlig overflate bør vaskes med vann og en myk kost 2-3 ganger i året. Bruk gjerne en oppvaskkost. Stålbørste skal aldri brukes! Hele steinen kan vaskes i lett klorinvann eller lett såpevann, inkludert gravpynten, men vær forsiktig med bokstavene de skal en helst la være i fred.

Lyse steintyper trekker med letthet inn sot og stearin fra fakkelbokser, rust fra blomstertråd og lignende. For å få fjernet disse sjenerende flekkene gir høytrykksspyling med varmt vann som oftest det beste resultatet, men vanskelig å utføre uten å flytte steinen. Ved hard spyling eller skrubbing kan det være lett at gullinnlegg og fargen i skriften tar skade. Bruk av løsemidler er også et alternativ, men kan gjøre at noe av flekken trekker seg enda mer inn i steinen og lager en svak misfarging. Løsemidler kan også føre til at lakken/gullet i inskripsjonen blir vasket bort.

Renhold av bronsen
Renhold av bronsen utføres best med vann og en myk klut. Bruk av rengjøringsmiddel er vanligvis ikke nødvendig.

Rustflekker
Rustflekker kan oppstå dersom steinen innholder små biter av jernholdige bergarter, eller når den smittes av rust fra gravkranser. I kranser er det gjerne brukt ståltråd, denne vil begynne å ruste etter en tid. Rust fra kranser som ligger inntil gravsteinen, vil trekke inn i gravsteinen og skape misfarging. De er mest synlig på lyse bergarter som den hvite granitten. Slike flekker er et problem og de er svært vanskelig å fjerne. En løsning er fullstendig omsliping av gravminnet.

Unngå bruk av fakkler
Flere og flere tenner lys på gravene. Dette går fint så lenge en bruker tilpassede lamper og gravlys. Åpen flamme og fakler bør man unngå. Sot, olje og talg, kan trekke seg inn i porene til steinen og medføre misfarging. Slik misfarging er vanskelig å fjerne. Her kan det også bli nødvendig å slipe om gravminnet dersom man ønsker å fjerne misfargingen.